Zonvisie (Schiphol)


12 juni 2013

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Zonvisie (Schiphol)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Zonvisie;

Constaterende dat:
- Amsterdam 20,03% aandelen heeft in de Schiphol Group;
- Schiphol in 2020 20% van de eigen energiebehoefte zelf duurzaam wil opwekken;
- Schiphol nu al experimenteert met grootschalige zonne-energie;

Voorts overwegende dat:
- In het kader van het Luchthavenindelingsbesluit duizenden ganzen worden vergast omwille van veilige luchtvaart;
- Schiphol wordt omringd door akkerbouw die voor vogels een zeer aanlokkelijke werking heeft;
- Onderzoeksbureau Alterra al in 2007 de aanbeveling heeft gedaan om geen voor vogels aantrekkelijke gewassen te verbouwen rond Schiphol;
- De Amerikaanse luchtvaartautoriteit het standpunt huldigt dat in een straal van 5 mijl om een luchthaven geen agrarische activiteiten zouden moeten plaatsvinden;
- Zonnepanelen in plaats van grasland rond de start- en landingsbanen van Schiphol het gebied minder aantrekkelijk maken voor grote vogels en daarmee bijdragen aan de luchtverkeersveiligheid;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In het kader van de Zonvisie en dierenwelzijn en in de rol van aandeelhouder van Schiphol:

- Bij Schiphol Group te pleiten voor transformatie van grasland tot zonneweides;
- Bij Schiphol Group te pleiten voor overleg met en informatievoorziening aan boeren in de omgeving over het transformeren van (gedeelten van) hun akkers tot zonneweides.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren.


Status

Ingediend

Voor

PvdA, GroenLinks, D66, SP

Tegen

VVD, CDA