Kadernota 2014 (Kosten lucht­ver­vuiling)


26 juni 2013

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2014 (Gemeenteblad 2013, afd. 1, nr. 300);

Overwegende dat:

- Europese luchtkwaliteitsnormen, in het bijzonder wat betreft 'fijnstof' minder streng zijn dan in de VS en in nog mindere mate voldoen aan de richtlijnen van de WHO;
- Luchtvervuiling voor vele gezondheidsproblemen zorgt, zoals laag geboortegewicht, ademhalingsaandoeningen bij volwassenen, hart- en vaatziekten en voortijdige sterfte;
- De luchtkwaliteit in Nederland tot de slechtste van Europa behoort (bron: Milieudefensie, Natuur & Milieu);
- De verontreiniging op één plek een optelsom is van lokale uitstoot en met de wind meegevoerde vervuiling van elders minus de door de wind afgevoerde vervuiling;
- WHO (World Health Organization) een methode heeft ontwikkeld om de kosten van gezondheid en adaptatie aan klimaatverandering te berekenen;
- De kosten van adaptatieve maatregelen vaak hoger zijn dan de problemen bij de bron aan te pakken;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Om via de nieuwe methodologie van de WHO de kosten van luchtvervuiling voor de gezondheid en de kosten van de maatregelen ten behoeve van luchtkwaliteit tegen elkaar uit te zetten om erachter te komen wat het rendement per euro is met betrekking tot het luchtkwaliteitbeleid;
- Hierover terug te koppelen aan de gemeenteraad;

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

PvdA, VVD, GroenLinks, D66, CDA, SP