Bomen­ver­or­dening 2014 (bomendash­board)


14 september 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de werkwijze van het gemeentelijk herplantfonds en de jaarvergunning als uitwerking van de Bomenverordening 2014. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1077);

Overwegende dat:

het online publiceren van bomenboekhoudingen wordt aangegeven als mogelijkheid om het toezicht op en de handhaving van de herplantplicht te verbeteren, wat op de gemeentelijke website de vorm zou kunnen krijgen van een ‘bomendashboard’.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

het ‘bomendashboard’ met online publicatie van de bomenboekhouding in te stellen, waarbij ook nog te kappen bomen en herplantplichtig maar nog te planten bomen worden aangegeven, en de gemeenteraad in 2017 over de voortgang te informeren.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, D66, GroenLinks, PvdA, CDA

Tegen

VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Bomenverordening 2014 (herplant voor kap)

Lees verder

Bomenverordening 2014 (bewoners informeren over vellen van bomen bij jaarvergunning)

Lees verder

    Word actief Doneer