Welstands­kader A10-Oost (Bird friendly)


13 juli 2011

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren inzake Welstandskader A10 Oost bird friendly te maken

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de vaststelling Welstandskader A10-Oost.

Overwegende dat
• Vele vogels zich tegen transparante/glazen (geluids)schermen te pletter vliegen;
• Goede glasmarkeringen het aantal slachtoffers tot 80% kan terugbrengen;
• Er geen algemene eisen worden gesteld aan de vogelvriendelijkheid van het welstandskader A10 Oost;
• In het ambitiedocument waarop het welstandskader is gebaseerd, geen sluitend vogelvriendelijk beleid wordt gevoerd.
• Het niet duidelijk is of alle markeringen op de geluidsschermen zoals genoemd in het ambitiedocument voldoen aan de vogelmarkeringen conform de DWW wijzer 2004-104 van Rijkswaterstaat


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. Om aan 3.0 Welstandscriteria algemeen het volgende punt toe te voegen: - Het ontwerp dient vogelvriendelijk te zijn, dat wil zeggen dat op alle transparante constructies vogelmarkeringen conform de DWW wijzer 2004-104 van Rijkswaterstaat worden aangebracht;

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, PvdA, VVD, D66, SP, CDA

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Kadernota 2012 (Bescherming binnenmilieu van woningen tegen schadelijke stoffen)

Lees verder

Welstandsnota Zuidas (Zuidas Bird Friendly)

Lees verder

    Word actief Doneer