Water­visie Amsterdam 2040 (geen ruimte voor hengelen)


14 september 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Watervisie Amsterdam 2040 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 874);

Overwegende dat:

de watervisie het mogelijk maakt dat er in de agrarische en natuurgebieden rond de stad nieuwe goed bereikbare plekken komen voor meer extensieve vormen van recreatie zoals vissen, kanoën, roeien en schaatsen;
er wetenschappelijk bewijs is dat het vangen van vissen gepaard gaat met stress, pijn, leed en angst.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

geen ruimte te creëren voor hengelen als extensieve vorm van recreatie.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdD, D66, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, SP, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Opvolgingsonderzoek luchtkwaliteit in Amsterdam (uitstoot cruiseschepen)

Lees verder

Bomenverordening 2014 (vervanging door groen ook onder het regime van herplant en compensatie)

Lees verder

    Word actief Doneer