Voor­jaarsnota 2016 (schoonmaak na evene­menten niet bekos­tigen)


13 juli 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. );

Constaterende dat:

het college 10 miljoen extra wil vrijmaken voor de schoonmaak van de stad, ook voor snellere schoonmaak na evenementen (pagina 7).

Overwegende dat:

het extra investeren in het schoonhouden van Amsterdam een goed plan is;
het de taak van evenementorganisaties is om de openbare ruimte die door het evenement vervuild is geraakt schoon achter te laten.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

het structurele extra budget van 10 miljoen euro te behouden, maar hiervan geen schoonmaak na evenementen met aanwijsbare organisator te bekostigen.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, SP, D66, PvdA, PvdO, CDA