Voor­jaarsnota 2016 (aandacht voor klimaat­vluch­te­lingen in onderzoek uitbreiding)


13 juli 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. );

Overwegende dat:

er wereldwijd voor het eerst meer dan 60 miljoen vluchtelingen zijn volgens de vluchtelingenorganisatie (UNHCR) van de VN;
het aantal vluchtelingen door de klimaatverandering enorm zal toenemen omdat mensen verdrinken, geen voedsel meer kunnen verbouwen of er conflicten ontstaan;
wetenschappers van het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering van Verenigde Naties (IPCC) rond 2020 tientallen miljoenen klimaatvluchtelingen verwachten.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

bij het onderzoek voortkomend uit motie 551 Uitbreiding ook rekening te houden met de komst van klimaatvluchtelingen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

SP, D66, VVD, PvdA, PvdO, CDA