Voor­jaarsnota 2015 (circu­laire economie)


1 juli 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Voorjaarsnota 2015 (circulaire economie).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 379);

Overwegende dat:

Doelen en indicatoren beleid controleerbaar maken;
Enkele doelen en indicatoren voor het groenbeleid dreigen te worden geschrapt, zoals de doelen (p. 184):

‘8.1.2 Amsterdam is onderdeel van een circulaire economie’
‘8.2.3 De hoeveelheid afval neemt af’

De ontwikkeling naar een circulaire economie via indicatoren bij andere doelen kan worden gemeten, bijvoorbeeld afval en bouw;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Op pagina 187 van de Voorjaarsnota:

Toe te voegen bij het doel ‘9.3.4 De woningvoorraad is van goede kwaliteit en duurzaam’ de indicatoren:

‘Percentage circulair gebouwde of verbouwde woningen’
‘Percentage energieneutrale of energiepositieve woningen’
‘Percentage woningen met een grijswatersysteem’

Te behouden:
‘8.2.3 De hoeveelheid afval neemt af’
en als indicatoren toe te voegen:

‘Aantal kilo’s afval per inwoner’
‘Aantal kilo’s geïmporteerd afval’

2. Deze indicatoren op te nemen in de begroting 2016 en te voorzien van een peilwaarde en streefwaarden;
3. Deze indicatoren eveneens op te nemen in de begrotingen van 2017 en 2018.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdA, GroenLinks

Tegen

SP, VVD, D66, PvdO, CDA