Voor­jaarsnota 2015 (bezui­niging Artis ten goede aan dieren­wel­zijns­keten)


1 juli 2015

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake de Voorjaarsnota 2015 (bezuiniging Artis ten goede aan dierenwelzijnsketen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 379);

Overwegende dat:
- Artis dit jaar een subsidie ontving van €4.753.700;
- Het college voornemens is om de komende jaren de subsidie op Artis te korten met in totaal €1.000.000;
- Artis meer subsidie per bezoeker ontvangt (€3,40) dan Blijdorp (€0,60) en Burgers Zoo (€0,00) terwijl de kaartprijzen gelijk liggen;
- De subsidie van Blijdorp (eenzelfde bezoekersaantal als Artis) in een paar jaar tijd is verminderd van €4,8 miljoen naar €0,8 miljoen in 2015;

Constaterende dat:
- Alle Amsterdamse dierenwelzijnsorganisaties bij elkaar dit jaar een subsidie ontvingen van €1.130.788;
- Het college op dierenwelzijn in de stad jaarlijks €100.000 wil bezuinigen (3 maal = €300.000);

Besluit:

Op pagina 166 de volgende tekst te schrappen:
2016x1 2017x1 2018x1 Bezuiniging

‘Dierenwelzijn €100.000 €100.000

Deze bezuiniging wordt ingevuld door de deels al eerder met de dierenambulance afgesproken afbouw van subsidie van €339.000 naar €273.000 per jaar. Het resterende deel van deze bezuinigingsopgave wordt gelegd bij de overige dierenwelzijnsorganisaties, na bespreking in de adviesraad dierenwelzijn. De subsidie bedraagt in totaal €1.130.788.’

Op pagina 167 aan de volgende tekst:

‘Artis €100.000 €400.000 €500.000 €1.000.000
Artis ontvangt meer subsidie per bezoeker (€3,40) dan Blijdorp (€0,60) en Burgers Zoo (€0,00) terwijl de kaartprijzen gelijk liggen. De subsidie van Blijdorp (eenzelfde bezoekersaantal als Artis) is in een paar jaar tijd verminderd van €4,8 miljoen naar €0,8 miljoen in 2015. Na bezuiniging resteert €3.753.700.’

Toe te voegen:
‘In 2016, 2017 en 2018 wordt jaarlijks €100.000 uit de bezuiniging op Artis toegevoegd aan het budget voor dierenwelzijn, waardoor niet op dierenwelzijn bezuinigd hoeft te worden.’

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks

Tegen

overige

Lees onze andere moties

Voorjaarsnota 2015 (geen sociale huurwoning voor illegale onderverhuurders)

Lees verder

Actualiteit inzake uitspraak klimaatzaak Urgenda (toetsingskaders)

Lees verder

    Word actief Doneer