Visie Openbare Ruimte (parken niet voor besloten evene­menten)


8 juni 2017

Amendement van het lid Van Lammeren inzake de Visie Openbare Ruimte (parken niet voor besloten evenementen).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Visie Openbare Ruimte (Gemeenteblad afd. 1, nr. 443).

Constaterende dat:

- de druk op parken toeneemt doordat het aantal bezoekers ervan groeit;

- één van de principes in de Visie Openbare Ruimte is: "De openbare ruimte is toegankelijk voor iedereen"

Overwegende dat:

- besloten evenementen in parken de druk op parken onnodig verhogen doordat zij extra bezoekers aantrekken, die het evenement ook elders hadden kunnen bezoeken;
- besloten evenementen in parken ervoor zorgen dat (delen van) de parken niet openbaar toegankelijk zijn, conform het principe in de Visie Openbare Ruimte.

Besluit:

- op p6. van de visie, de 3e bullet als volgt te wijzigen: “Stadsparken en buurtgroen zijn ingericht voor divers, openbaar gebruik. Zij worden niet (deels) afgesloten ten behoeve van evenementen. ” Idem op pagina’s 33, 34 & 51 achter “2.3”

- onderaan p.23 achter de tekst “Vooral op zomerse dagen leidt de drukte in sommige parken tot beheerproblemen” de volgende tekst toe te voegen: “Om deze beheerproblemen niet te verergeren, worden geen besloten evenementen toegestaan in parken, omdat die voor extra aanvoer van bezoekers zorgen.

Het lid van de gemeenteraad

Johnas van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO

Tegen

SP, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA