Visie Noord­zee­ka­naal­gebied (Mili­euzone vrachtauto uitbreiden naar Amster­damse haven)


26 juni 2013

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Visie Noordzeekanaalgebied (Milieuzone vrachtauto’s uitbreiden naar Amsterdamse haven).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Visie Noordzeekanaalgebied;


Constaterende dat:

De Milieuzone voor vrachtauto’s in Amsterdam nu nog niet geldt voor het havengebied;
Het havengebied een grote aantrekkingskracht heeft op vrachtauto’s;

Overwegende dat:

Het uitbreiden van de Milieuzone naar het havengebied een verschonend effect heeft op de hele regio Noordzeekanaalgebied;
De Rotterdamse haven in de Maasvlakte 1 en 2 per 1 januari 2014 een Milieuzone invoert waarbij alleen nog vrachtauto’s met minimaal Euro 6-motoren zijn toegestaan;
Amsterdam niet zou moeten achterblijven bij Rotterdam, Amsterdam zal nu immers de meer vervuilende vrachtauto’s aantrekken en er ontstaat mogelijk oneerlijke concurrentie;
Het college het nut en de noodzaak van de Euro-VI-norm onderschrijft;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- De Milieuzone voor vrachtauto’s in overleg met Haven Amsterdam, Haven Rotterdam en het Rijk uit te breiden naar het gehele havengebied;

- Deze maatregel al in 2014 door te voeren, of zoveel eerder als mogelijk;

- Een plan te maken voor doorvoering van de Euro VI-eis voor 2015.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

PvdA, VVD, GroenLinks, CDA, D66, SP