Kadernota 2014 (Lucht­kwa­liteit normen halen 2015)


26 juni 2013

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2014 (Gemeenteblad 2013, afd. 1, nr. 300);
Overwegende dat:
- De Europese normen van stikstof niet overal in Amsterdam zullen worden gehaald in 2015;
- Onduidelijkheid is wat de gevolgen zullen zijn van het niet behalen van deze normen;
- Een bouwstop mogelijk een gevolg kan zijn van het niet halen van de EU-normen voor stikstof;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
-
De mogelijke negatieve financiƫle gevolgen van het waarschijnlijk niet behalen van de EU-norm in 2015 duidelijk te maken en aan de raad terug te koppelen;
- De raad te informeren wanneer het behalen van de EU-normen niet gehaald worden en de gemeente op een onomkeerbaar beslispunt komt te staan ten aanzien van te nemen maatregelen;

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

D66

Tegen

VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, SP