Kadernota 2014 (Lucht­kwa­liteit normen halen 2015)


26 juni 2013

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2014 (Gemeenteblad 2013, afd. 1, nr. 300);
Overwegende dat:
- De Europese normen van stikstof niet overal in Amsterdam zullen worden gehaald in 2015;
- Onduidelijkheid is wat de gevolgen zullen zijn van het niet behalen van deze normen;
- Een bouwstop mogelijk een gevolg kan zijn van het niet halen van de EU-normen voor stikstof;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
-
De mogelijke negatieve financiële gevolgen van het waarschijnlijk niet behalen van de EU-norm in 2015 duidelijk te maken en aan de raad terug te koppelen;
- De raad te informeren wanneer het behalen van de EU-normen niet gehaald worden en de gemeente op een onomkeerbaar beslispunt komt te staan ten aanzien van te nemen maatregelen;

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

D66

Tegen

VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, SP

Lees onze andere moties

Visie Noordzeekanaalgebied (Milieuzone vrachtauto uitbreiden naar Amsterdamse haven)

Lees verder

Kadernota 2014 (Openbaar vervoer in de nacht, kleiner, schoner)

Lees verder

    Word actief Doneer