Onte­rechte kap van bomen bij het ADM-terrein (wekelijks overzicht vergun­ning­ver­lening bomenkap)


9 maart 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de onterechte kap van bomen bij het ADM-terrein;

Constaterende dat:

er jaarlijks zo’n 40.000 bomen gekapt worden in Amsterdam;
er niet altijd zorgvuldig met kapvergunningen wordt omgegaan, zoals in het geval bij het ADM-terrein waar circa 30 bomen zijn gekapt buiten de verstrekte kapvergunning om;

Overwegende dat:

er door het niet zorgvuldig kappen er bomen verloren gaan die als verblijfplaats voor vleermuizen dienen, met vogelnesten of van grote ecologische waarde zijn;
er met grote zorgvuldigheid met de kap en herplanting van bomen dient te worden omgegaan;
het van groot belang is dat de raad te allen tijde haar controlerende rol kan uitoefenen op het kapbeleid in Amsterdam.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

een wekelijks overzicht aan de raad te doen toekomen met actuele informatie over:

- welke kapvergunningen zijn afgegeven, met de locatie en hoeveelheid bomen;
- de locatie en hoeveelheid bomen die herplant worden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

Alleanderepartijen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Verruiming woningbouw Schiphol (media-uitingen overlegcultuur)

Lees verder

Onterechte kap van bomen bij het ADM-terrein (resultaten onderzoeken onterecht gekapte bomen naar raad)

Lees verder

    Word actief Doneer