Verkenning samen­werking met Tel Aviv en Ramallah (evaluatie kosten en baten)


1 juli 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de uitkomsten van de verkenning naar een mogelijke samenwerking met Tel Aviv en Ramallah, het instemmen met een bestuurlijk werkbezoek van de burgemeester aan Tel Aviv en Ramallah en met een bestuurlijk werkbezoek van wethouder Ollongren aan Tel Aviv

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de verkenning naar een mogelijke samenwerking met Tel Aviv en Ramallah,

Constaterende dat:
- Amsterdam tussen 2008 en 2013 3,5 miljoen euro heeft besteed aan stedenbanden;
- Het onduidelijk is wat de baten hiervan zijn voor de Amsterdammer;
- Ondertussen vele pijnlijke bezuinigingen worden doorgevoerd in de stad die veel Amsterdammers raken;

Overwegende dat:
- Amsterdam meerdere stedenbanden heeft en nieuwe stedenbanden onderzoekt;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
-
Uiterlijk einde 2015 alle stedenbanden van Amsterdam te evalueren;
- Waarbij wordt geanalyseerd welke kosten en baten iedere stedenband heeft opgeleverd tot nu toe;
- De gemeenteraad hiertoe te voorzien van alle benodigde stukken.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Allepartijen

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Voorjaarsnota 2015 (bezuinigingen op subsidies opheffen met gelden gereserveerd voor EU-voorzitterschap)

Lees verder

Voorjaarsnota 2015 (bezuiniging dierenwelzijn opheffen met geld EU voorzitterschap)

Lees verder

    Word actief Doneer