Uitvoe­rings­agenda Mobi­liteit (bij inrichting en herin­richting autoluwe zones creëren)


30 september 2015

Motie van het raadslid J. F. W. van Lammeren inzake de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (bij inrichting en herinrichting autoluwe zones creëren).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Uitvoeringsagenda Mobiliteit;

Constaterende dat:

de Uitvoeringsagenda Mobiliteit voorstellen doet om de binnenstad autoluw te maken;

Overwegende dat:

buurten met een autoluw karakter gestimuleerd dienen te worden vanwege de leefbaarheid in de wijk;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

te onderzoeken of er bij plannen voor inrichting en herinrichting van buurten autoluwe zones gecreëerd kunnen worden met bijvoorbeeld fietsstraten zoals op de Linnaeuskade en de raad hier binnen een half jaar over te informeren.

Het lid van de gemeenteraad,

J. F. W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, GroenLinks, D66

Tegen

VVD, SP, CDA

Lees onze andere moties

Uitvoeringsagenda Mobiliteit (parkeertarieven gedifferentieerd op basis van milieuvriendelijkheid)

Lees verder

Uitvoeringsagenda Mobiliteit (Proef Uitstootvrije binnenstad)

Lees verder

    Word actief Doneer