Uitspraak van de Raad van State over vergun­ningen en de rondvaart en de fouten die zijn gemaakt bij de gewogen toetreding (wethouder onder curatele)


28 juni 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitspraak van de Raad van State over vergunningen en de rondvaart en de fouten die zijn gemaakt bij de gewogen toetreding,

Constaterende dat:

- de gemeenteraad het beleid heeft bepaald voor het uitgeven van vergunningen;

- de wethouder verantwoordelijk is voor het (laten) uitvoeren dat dit beleid;

- de gemeenteraad een controlerende taak heeft op het uitvoeren van het beleid;

- de wethouder door de Raad van State is teruggefloten op de wijze van uitvoeren.

Overwegende dat:

- het onduidelijk is welk financieel risico de gemeente nu loopt in dit dossier;

- het onduidelijk is of/wanneer er een nieuw plan komt voor vergunningverlening;

- het van groot belang is dat op dit gebied niet nog meer fouten gemaakt worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de wethouder tweewekelijks een uitgebreide update over het dossier nota varen naar de gemeenteraad te laten sturen.

De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren

De Heer

Van Soest


Status

Ingediend

Voor

Tegen