Uitspraak van de Raad van State over vergun­ningen en de rondvaart en de fouten die zijn gemaakt bij de gewogen toetreding (oplossing voor lopende aanvragen)


28 juni 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitspraak van de Raad van State over vergunningen en de rondvaart en de fouten die zijn gemaakt bij de gewogen toetreding,

Constaterende dat:

- het vanaf 1 februari 2017 mogelijk was om vergunningen aan te vragen voor passagiervaartuigen van max. 14 meter;

- meerdere lopende aanvragen in deze lengtecategorie zijn stilgelegd vanwege het op 13 juni afgekondigde moratorium, terwijl de aanvragers rekenden op het binnen enkele dagen of weken verkrijgen van hun vergunning;

- de betreffende reders op onredelijke wijze gedupeerd worden door het moratorium;

- de betreffende reders inmiddels een gang naar de rechter hebben aangekondigd.

Overwegende dat:

- het stilleggen van de lopende vergunningaanvragen aangemerkt kan worden als onbehoorlijk bestuur van de gemeente Amsterdam;

- de gemeente Amsterdam een betrouwbare overheidspartij dient te zijn.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- vergunningaanvragen die op het moment van afkondiging van het moratorium reeds waren ingediend, alsnog af te handelen en te voorzien van een tijdelijke vergunning tot het moment dat een nieuw vergunningsysteem is ontwikkeld;

- indien het bovenstaande niet mogelijk is, een schaderegeling op te zetten voor de gedupeerde reders.

De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren

De Heer

Van Soest


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Beleidskader Verlichting (uitwerking van plan experimenten naar raad)

Lees verder

Uitspraak van de Raad van State over vergunningen en de rondvaart en de fouten die zijn gemaakt bij de gewogen toetreding (wethouder onder curatele)

Lees verder

    Word actief Doneer