Struc­tuur­visie 2040 (Sluiten kleine ring)


16 februari 2011

Amendement van het raadslid Bergervoet, van Lammeren en van Drooge sluiten kleine ring (Structuurvisie)

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de Structuurvisie 2040;

Overwegende dat:
- De metroring nu niet gesloten is
- Dit niet leidt tot optimaal gebruik van de metroverbindingen


Besluit:
- Als vergezicht sluiting van het metronet in de ‘grote’ ring na te streven via Noord
- Zolang hier geen sprake van is prioriteit te geven aan het sluiten van de ring tussen Isolatorweg en Amsterdam Centraal, als aanvulling op het metronet van Amsterdam.

Het lid / De leden van de Gemeenteraad,

M. Bergervoet
J. van Lammeren
L. van Drooge


Status

Ingediend

Voor

VVD, GroenLinks, D66, SP

Tegen