Struc­tuur­visie 2040 (Olympisch dorp en stadion klimaat­neu­traal)


16 februari 2011

Onderwerp

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren en Evelien van Roemburg inzake de Structuurvisie 2040: Olympisch Dorp en Stadion klimaatneutraal

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Constaterende dat
Amsterdam ambieert de Olympische Spelen van 2028 te organiseren en ten behoeve van deze spelen een Olympisch Dorp en (mogelijk) tevens Stadion te bouwen;
vanaf 2015 alle bouw in Amsterdam klimaatneutraal moet zijn.

Overwegende dat
in de Structuurvisie niets over de klimaatstatus van het mogelijk te bouwen Olympische Dorp en Station wordt vermeld;
de organisatie van de Olympische Spelen een uitgelezen mogelijkheid biedt om aan de wereld te tonen dat Amsterdam niet alleen gastvrij is, maar ook vooruitstrevend op het gebied van klimaat.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

in de ambitie voor de organisatie van de Olympische Spelen op te nemen dat het Olympisch Dorp en Stadion klimaatneutraal en een zo hoog mogelijk percentage cradle-to-cradlematerialen in de bouw op te nemenStatus

Ingediend

Voor

D66, SP

Tegen

VVD, CDA, PvdA