Struc­tuur­visie 2040 (Groene loper: allee met allure)


16 februari 2011

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Structuurvisie 2040: de Groene Loper: allee met allure

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Constaterende dat:
in de Structuurvisie de ontwikkeling van een Rode Loper wordt aangekondigd op het tracé Damrak, Rokin, Vijzelstraat/Vijzelgracht, Ferdinand Bolstraat (Structuurvisie, p.37);
er plannen bestaan voor een ‘hoogwaardige herinrichting van de openbare ruimte’.

Overwegende dat:
de ontwikkeling van de Rode Loper
mogelijkheid geeft om een prachtige, stijlvolle,
groene allee met allure te creëren, een
entree van internationaal niveau (denk aan Unter den Linden, Champs
Elysees);
bomenrijen de eenheid van de Rode Loper zullen benadrukken en zo op een natuurlijke manier de bezoekers van Amsterdam door de stad kunnen leiden;
mensen langer in de openbare ruimte zullen vertoeven, wanneer zij onder de bomen kunnen wandelen en op een bankje van de omgeving kunnen genieten;
de aanleg van bomenrijen uitstekend past bij de ambitie om van de Rode Loper een ‘entree-met-allure’ te maken (Structuurvisie, p.37).


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
van de Rode Loper een Groene Loper te maken, een allee met allure, door het tracé te voorzien van bomenrijen en deze ambitie vast te leggen in de Structuurvisie.


Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdA, VVD, GroenLinks, D66, SP

Tegen

CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Structuurvisie 2040 (Olympisch dorp en stadion klimaatneutraal)

Lees verder

Structuurvisie 2040 (Welstandkader aanpassen voor groene daken)

Lees verder

    Word actief Doneer