Struc­tuur­visie 2040 (Honden­los­loop­ge­bieden)


16 februari 2011

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Structuurvisie 2040: Hondenloosloopgebieden

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Constaterende dat
Amsterdam ongeveer 23.000 geregistreerde hondenbezitters kent
De ruimte voor honden steeds kleiner wordt
In stadsdeel centrum geen enkel officieel hondenloosloopgebied aanwezig is
Amsterdam hondenbelasting heft

Overwegende dat

In de Structuurvisie er geen aandacht is voor hondenlosloopgebieden
Hondenbelasting niet wordt gebruikt voor honden beleid en het verbeteren van hondenloosloopgebieden

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Voldoende en veilige ruimte te bieden aan honden en hun eigenaren
De doelstelling “om de huidige losloopgebieden te behouden en in stadsdelen waar onvoldoende losloopmogelijkheden zijn, de losloopgebieden zoveel mogelijk uit te breiden” aan de structuurvisie toe te voegen
In de structuurvisie op te nemen dat iedere hondenbezitter over een veilig hondenlosloopgebied binnen een straal van 2 km beschikt

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, SP, D66, CDA

Lees onze andere moties

Structuurvisie 2040 (Binnen een jaar met Watervisie komen)

Lees verder

Structuurvisie 2040 (Hoofdgroenstructuur en ecologische verbindingszones integreren met plannen infrastructuur)

Lees verder

    Word actief Doneer