Struc­tuur­visie 2040 (Geen hoog­bouw­ac­centen aan randen van scheggen)


16 februari 2011

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Structuurvisie 2040: geen hoogbouwaccenten van 60m aan randen van scheggen

De raad,

Constaterende datDe Structuurvisie vermeldt dat hoogbouwaccenten tot 60 meter hoogte op de koppen van scheggen zonder knooppunt denkbaar zijn (Structuurvisie p. 55);
elders in de Structuurvisie (p.53) wordt gesteld dat er kansen zijn voor verdichting aan de randen van scheggen, zonder dat daar hoogbouw hoger dan 30m plaatsvindt;eveneens op p. 53 wordt gesteld dat hoogbouw die vanuit de scheggen wordt ervaren, zich in de tweede linie bevindt;
op p.55 wordt gesteld dat hoogbouw langs het landschap zich tot 30m hoogte moet beperken, ‘met hoogbouw tot 60m als accenten, liefst in de tweede linie’;de definitie van de begrippen ‘rand’ en ‘kop’ van de scheg niet geheel duidelijk wordt in de Structuurvisie.

Overwegende dat
in de Structuurvisie onduidelijkheid bestaat over hoogbouwaccenten van 60m aan de randen en koppen van scheggen;
in de Structuurvisie onduidelijkheid bestaat over de wenselijkheid van hoogbouwaccenten van 60m in de eerste dan wel tweede linie;
hoogbouwaccenten van 60m aan de randen en koppen van scheggen in de eerste linie de ervaring vanuit het landschap negatief kunnen beïnvloeden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
de maximale hoogte van hoogbouw aan de koppen en randen van scheggen vast te leggen op 30m, zoals genoemd op p. 53;
hoogbouwaccenten van 60m uitsluitend in de tweede linie of verder van de randen en koppen van scheggen te plaatsen, dus de tekst op p.55 te veranderen van ‘liefst in de tweede linie’ in ‘uitsluitend in de tweede linie’.

het lid

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen