Struc­tuur­visie 2040 (Geen halte in Nieuwe Meer)


16 februari 2011

Onderwerp

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Structuurvisie 2040: geen (regio)trein- of metrohalte in Nieuwe Meer

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Constaterende dat
het een wens is van de gemeente om de Nieuwe Meer en omgeving groen en recreatief te laten (p.80)
scenario 1 voor dit gebied (p.80), de ontwikkeling van een regiotrein tusesen Schiphol-Zuidas-Almere, zou kunnen betekenen dat er een treinhalte bij de Nieuwe Meer komt

Overwegende dat
een (regio)trein- of metrohalte in dit gebied ongewenst is vanwege de verstoring die hiermee wordt gedaan op het rustige, groene en recreatieve karakter van het gebied.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
op pagina 80, tweede alinea, laatste zin ‘Zonder tussenliggende halte kunnen de ontwikkelingen rondom de Nieuwe Meer daarbij vooral groen en recreatief van karakter zijn’

te vervangen door:

‘Om het groene en recreatieve karakter van de Nieuwe Meer te waarborgen, zal geen tussenliggende halte worden aangelegd rondom de Nieuwe Meer.’

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

PvdA, GroenLinks, CDA, VVD, SP, D66