Struc­tuur­visie 2040 (Bevaarbaar maken van de Ringvaart)


16 februari 2011

Motie van het raadslid Van Drooge, Jager, van Lammeren inzake de Structuurvisie Amsterdam 2040
(Bevaarbaar maken van Ringvaart)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Structuurvisie Amsterdam 2040;

Overwegende dat:

- de ruimtelijke kwaliteit van Amsterdam mede wordt bepaald door het vele bevaarbare water;
- de Ringvaart tussen Amstel en Het Nieuwe Diep niet bevaarbaar is door tenminste één keersluis, die weliswaar voortdurend open staat, maar slechts doorvaart toelaat voor boten met een hoogte van enkele centimeters boven het water;
- het wellicht mogelijk is om dit probleem op te lossen.


Verzoekt het college:

- te onderzoeken of het mogelijk is om de Ringvaart tussen de Amstel en Het Nieuwe Diep bevaarbaar te maken voor kleine pleziervaart door het aanpassen van enkele doorvaart belemmerende elementen zoals bijvoorbeeld de keersluis ter hoogte van de Wibautstraat.

Het lid van de gemeenteraad,

A.H. van Drooge
J.van Lammeren
G. Jager


Status

Ingediend

Voor

VVD, D66, GroenLinks, SP

Tegen