Struc­tuur­visie 2040 (BEE friendly)


16 februari 2011

Onderwerp

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Structuurvisie 2040: BEE Friendly

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Constaterende dat
Bijenvolken uitsterven. In 2010 ging 1 op de 4 bijenvolken in NL dood;
Bijen 30% van ons voedsel bestuift en voor 80% verantwoordelijk is voor de groei van wilde bloemen en planten;
Bijen essentieel zijn voor de biodiversiteit,

Overwegende dat
De Structuurvisie niet in gaat op bovengenoemde probleem;
Steden en gemeente een grote rol kunnen spelen in het behoud van de bijen (VNG Magazine 6-9-2010);
In de Gemeente Amstelveen imkers meepraten en adviseren in de groenraad (VNG Magazine 6-9-2010);
De bijen het in Parijs zeer goed doen vanwege het grote bloemen aanbod


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Het belang van de bijen te erkennen voor de voedselvoorziening en biodiversiteit in de structuurvisie;
Bij de inrichting van openbare ruimte oog te hebben voor de belangen van bijen;

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdA, GroenLinks, VVD, D66, SP, CDA

Tegen

Lees onze andere moties

Structuurvisie 2040 (Welstandkader aanpassen voor groene daken)

Lees verder

Structuurvisie 2040 (Schoon goederenvervoer opnemen in Structuurvisie)

Lees verder

    Word actief Doneer