Struc­tuur­visie 2040 (BEE friendly)


16 februari 2011

Onderwerp

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Structuurvisie 2040: BEE Friendly

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Constaterende dat
Bijenvolken uitsterven. In 2010 ging 1 op de 4 bijenvolken in NL dood;
Bijen 30% van ons voedsel bestuift en voor 80% verantwoordelijk is voor de groei van wilde bloemen en planten;
Bijen essentieel zijn voor de biodiversiteit,

Overwegende dat
De Structuurvisie niet in gaat op bovengenoemde probleem;
Steden en gemeente een grote rol kunnen spelen in het behoud van de bijen (VNG Magazine 6-9-2010);
In de Gemeente Amstelveen imkers meepraten en adviseren in de groenraad (VNG Magazine 6-9-2010);
De bijen het in Parijs zeer goed doen vanwege het grote bloemen aanbod


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Het belang van de bijen te erkennen voor de voedselvoorziening en biodiversiteit in de structuurvisie;
Bij de inrichting van openbare ruimte oog te hebben voor de belangen van bijen;

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdA, GroenLinks, VVD, D66, SP, CDA

Tegen