Stedelijk Hand­ha­vings­pro­gramma 2017-2018 (opvolging meldingen dieren­mis­han­deling)


10 mei 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Stedelijk Handhavingsprogramma 2017-2018;

Constaterende dat:

Handhavers in verschillende domeinen geïnstrueerd worden in de wetgeving & handelingsbevoegdheden over dierenwelzijn en weten waar de melding te maken en de juiste instanties daarvoor in te schakelen;

Overwegende dat:

Er capaciteitsproblemen zijn bij handhavingsinstanties die bevoegd zijn om bijvoorbeeld de dieren in beslag te nemen, waardoor snelle en effectieve handhaving na meldingen over dierenverwaarlozing of -mishandeling vaak uit blijft.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In de periode 2017-2018 in kaart te brengen hoe opvolging wordt gegeven aan de binnengekomen meldingen over dierenmishandeling of – verwaarlozing en hiervan in de zomer van 2018 een overzicht aan de gemeenteraad te doen toekomen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor de reconstructie van de Amstelveenseweg (definitief ontwerp naar gemeenteraad)

Lees verder

Stedelijk Handhavingsprogramma 2017-2018 (honden uit de hete auto) 

Lees verder

    Word actief Doneer