Stedelijk Hand­ha­vings­pro­gramma 2017-2018 (honden uit de hete auto) 


10 mei 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Stedelijk Handhavingsprogramma 2017-2018;

Constaterende dat:

De dierenambulance en politie in de zomer geregeld te maken krijgen met honden die in een te hete auto opgesloten zitten;

Het onduidelijk is wanneer een ruit mag worden ingeslagen teneinde het dier te bevrijden uit een soms levensbedreigende situatie, al helemaal voor burgers;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Aan het begin van de zomer een voorlichtingscampagne te starten over de gevaren van een snel oplopende temperatuur in een geparkeerde auto.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Stedelijk Handhavingsprogramma 2017-2018 (opvolging meldingen dierenmishandeling)

Lees verder

Het Strategisch Plan Havenbedrijf 2017-2021 (oorsprong en impact van biobrandstoffen) 

Lees verder

    Word actief Doneer