Stedelijk Handhavingsprogramma 2017-2018 (honden uit de hete auto) 

Aan de gemeenteraad 

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 

De raad, 

Gehoord de discussie over het Stedelijk Handhavingsprogramma 2017-2018; 

Constaterende dat: 

De dierenambulance en politie in de zomer geregeld te maken krijgen met honden die in een te hete auto opgesloten zitten; 

Het onduidelijk is wanneer een ruit mag worden ingeslagen teneinde het dier te bevrijden uit een soms levensbedreigende situatie, al helemaal voor burgers; 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

Aan het begin van de zomer een voorlichtingscampagne te starten over de gevaren van een snel oplopende temperatuur in een geparkeerde auto. 

Het lid van de gemeenteraad, 

J.F.W. van Lammeren 

Status: Aangenomen
Voor: Alle partijen
Tegen: