Het Stra­te­gisch Plan Haven­be­drijf 2017-2021 (oorsprong en impact van biobrand­stoffen) 


11 mei 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Strategisch Plan van het Havenbedrijf Amsterdam N.V. 2017-2021;

Constaterende dat:

De gemeente Amsterdam wil inzetten op het gebruik van duurzame energie, zoals is beschreven in collegeplannen van Agenda Duurzaamheid en Amsterdam Circulair;

Het college in het plan Amsterdam Circulair schrijft over de negatieve gevolgen van de import van biomassa op het gebied van niet-duurzaam landgebruik en landbouw in Zuid-Amerika en andere regio’s;

In het voorliggende Strategisch Plan van de Haven 2017-2021 wordt ingezet op biobrandstoffen zonder expliciet te maken wat de oorsprong en impact hiervan is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In samenwerking met het Havenbedrijf een nadere visie en uitleg te geven over de ecologische oorsprong en impact van verschillende soorten biobrandstoffen en hun wenselijkheid en aandeel binnen de Amsterdamse energiemix.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, GroenLinks, SP, D66

Tegen

VVD, CDA