Schone Lucht (WHO-waarden haalbaar)


22 juni 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het maatregelpakket "Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar een uitstootvrij 2025". (Gemeenteblad afd. 1, nr. 656);

Overwegende dat:

uit onderzoek van het RIVM blijkt dat luchtkwaliteit die voldoet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haalbaar is als al het beleid daadwerkelijk wordt uitgevoerd en gehandhaafd.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de minister en staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu op te roepen zich in te zetten voor strikte uitvoering en handhaving van afspraken over het klimaat, energie, verkeer en landbouw om zo in Nederland toe te werken naar luchtkwaliteit volgens de WHO-waarden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdO

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA, CDA