Schone Lucht (meer bestel­busjes uit mili­euzone weren)


22 juni 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar een uitstootvrij 2025 (meer bestelbusjes uit milieuzone weren)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het maatregelpakket "Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar een uitstootvrij 2025". (Gemeenteblad afd. 1, nr. 656);

Overwegende dat:

- er een milieuzone komt voor bestelbusjes die slechts 500 van de ca. 25.000 busjes zal tegenhouden de milieuzone binnen te rijden, namelijk de dieselvoertuigen van voor DET 1-1-2000.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- een plan te maken om de milieuzone voor bestelbusjes tot en met 2025 stapsgewijs verder uit te breiden zodat er meer vervuilende bestelbusjes uit de stad geweerd worden, en dit plan uiterlijk 1 januari 2017 naar de Raad te sturen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

Alleanderepartijen