Schone Lucht (meest vervui­lende crui­se­schepen weren)


22 juni 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar een uitstootvrij 2025 (meest vervuilende cruiseschepen weren)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het maatregelpakket "Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar een uitstootvrij 2025". (Gemeenteblad afd. 1, nr. 656);

Overwegende dat:

- de zeescheepvaart geen onderdeel uitmaakt van het maatregelenpakket Schone Lucht voor Amsterdam;
- een aangemeerd zeecruiseschip 700 liter vervuilende stookolie per uur verbrandt om elektriciteit op te wekken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- te onderzoeken op welke manier de meest vervuilende zee(cruise)schepen uit Amsterdam geweerd kunnen worden en/of te verplichten gebruik te maken van een walstoomaansluiting;
- de gemeenteraad hier voor 1 januari 2017 over te informeren.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdO

Tegen

SP, D66, VVD, CDA, PvdA