Schone Lucht (roetuit­stoot inzich­telijk maken)


22 juni 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar een uitstootvrij 2025 (roetuitstoot inzichtelijk maken)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het maatregelpakket "Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar een uitstootvrij 2025". (Gemeenteblad afd. 1, nr. 656);

Constaterende dat:

- roetdeeltjes een van de meest giftige bestanddelen van luchtvervuiling zijn;
- roet in de stad hoofdzakelijk afkomstig is van verkeer;
- Amsterdam in vergelijking met omliggende gebieden een zeer hoge roetconcentratie heeft.

Overwegende dat:

- de in de Begroting 2016 gestelde ambitie van een vermindering van de roetconcentratie van 30% op de vuilste locatie in 2025 (100% in 2014) verhoogd kan worden nu de gemeente Amsterdam de ambitie heeft voor een uitstootvrij 2025.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- in kaart te brengen uit welke bronnen de roetconcentratie in Amsterdam afkomstig is;
de verwachte daling van de roetconcentratie tot en met 2025 inzichtelijk te maken;
- een overzicht hiervan voor 1 januari 2017 aan de gemeenteraad toe te sturen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, CDA, PvdO

Tegen

D66, VVD, SP, PvdA