Motie Schone Lucht (strikter handhaven)


22 juni 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het maatregelpakket "Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar een uitstootvrij 2025". (Gemeenteblad afd. 1, nr. 656);

Overwegende dat:

de locaties Stadhouderkade, Prins Hendrikkade, Overtoom, Valkenburgerstraat, Damrak, Jan van Galenstraat en Haarlemmerweg in het rapport ‘Luchtverontreiniging Amsterdam 2014’ van GGD Amsterdam worden beschouwd als knelpuntlocatie waar de wettelijke grenswaarde van 40 microgram/m3 naar verwachting wordt overschreden;
De situatie voor 2015 waarschijnlijk niet verbeterd is;
Amsterdam dus in gebreke blijft ten opzicht van haar bewoners en ten opzichte van de Europese normen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De wettelijke luchtkwaliteit normen daadwerkelijk te handhaven op de knelpuntlocaties door verkeer op die knelpuntlocaties actief te verminderen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

Alleanderepartijen