Schone Lucht (mili­euzone perso­nen­auto’s)


22 juni 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het maatregelpakket "Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar een uitstootvrij 2025". (Gemeenteblad afd. 1, nr. 656);

Overwegende dat:

uit het op 19 mei 2016 verschenen TNO onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht blijkt dat de luchtkwaliteit in de stad sinds de invoering van de milieuzone meer verbeterd is dan in andere grote steden;
het onderzoeksinstituut het "aannemelijk" noemt dat het verschil deels kan worden verklaard doordat Utrecht sinds ruim een jaar sterk vervuilende dieselauto's en -bestelauto's weert uit de binnenstad,;
uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de roetuitstoot van licht verkeer met 29% is gedaald;
sinds 2014 het aantal oude dieselpersonenwagens in Utrecht sterk is gedaald van 2,8% naar 0,5%;
uit het meetrapport van Milieudefensie ”Wat ademen wij in?’ blijkt dat Amsterdam nog steeds de Europese normen voor luchtkwaliteit overschrijdt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

op basis van het TNO rapport luchtkwaliteit en de ervaringen van de stad Utrecht te bezien welke aanknopingspunten de aanpak van Utrecht biedt voor verbetering van de luchtkwaliteit in Amsterdam en de Raad hierover uiterlijk in het najaar van 2016 te informeren.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen