Agenda Dieren (welzijn koets­paarden)


21 april 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Agenda Dieren;

Constaterende dat:

In het Uitvoeringsbeleid Alternatief personenvervoer 2016 ex art 2.51 APV is opgenomen dat vergunninghouders voor paard en wagen zich aan de welzijnsrichtlijnen voor paarden moeten houden zoals omschreven in de Gids voor goede praktijken 2012 van de Sectorraad paarden.

Overwegende dat:

in deze gids relevante informatie voor het welzijn van werkpaarden ontbreekt zoals maximale temperaturen om te werken, rusttijden, en te trekken vracht;
deze informatie essentieel is voor het welzijn van koetspaarden, die ook op zeer warme dagen in de volle zon op de Dam staan en moeten werken;
veel Amerikaanse en Europese steden zoals Brugge al specifiekere welzijnsregels voor koetspaarden hebben vastgelegd.

Verzoekt het college van burgemeesters en wethouders:

in de APV aanvullend op de richtlijnen specifiekere welzijnseisen voor koetspaarden te formuleren waarbij tenminste minimum- en maximumtemperatuur, werktijden, rustdagen en te trekken vrachten worden vastgelegd.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

Alleanderepartijen