Schone Lucht (fiets mee in de metro)


22 juni 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het maatregelpakket "Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar een uitstootvrij 2025". (Gemeenteblad afd. 1, nr. 656);

Overwegende dat:

nu er een milieuzone voor brom- en snorfietsen lijkt te komen het een goed moment is het gebruik van de fiets te stimuleren;
mensen die verre afstanden moeten fietsen gebaat zijn bij het gemakkelijk kunnen meenemen van een fiets in de metro;
het op dit moment tijdens de spits niet is toegestaan een fiets mee te nemen in de metro, terwijl er op sommige lijnen wel de ruimte voor is;
het wenselijk is dat ook tijdens de spits fietsen kunnen worden meegenomen in de metro.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

in overleg te treden met GVB over de mogelijkheden en consequenties van een eventuele verruiming naar spitstijden met betrekking tot het meenemen van de fiets in bepaalde metrolijnen, en de Raad hier voor de Begroting 2017 over te informeren.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, CDA, D66, VVD, PvdO

Tegen

SP