Rituele slacht (Bio-industrie)


11 mei 2011

Motie van het raadslid mevrouw E.T.W. van Roemburg (GroenLinks) en J.F.W. van Lammeren (Partij van de Dieren) inzake dierenwelzijn.

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie,

Overwegende dat:

- Uit de discussie over het onverdoofde slachten in zowel de Amsterdamse gemeenteraad als in de Tweede Kamer blijkt dat steeds meer partijen zich duidelijk uitspreken tegen onnodig dierenleed;
- De bio-industrie zeer veel dierenleed met zich meebrengt en niet meer van deze tijd is;
- De bevordering van dierenwelzijn vooral zou moeten gaan over het welzijn tijdens het leven van het dier, en derhalve niet enkel over de laatste vijf minuten van dat leven.

Spreekt uit:
Tegen de bio-industrie te zijn.

Het lid van de gemeenteraad,

E.T.W. van Roemburg (GroenLinks)

J.F.W. van Lammeren (Partij van de Dieren)


Status

Ingediend

Voor

SP, PvdD, GroenLinks, D66, CDA

Tegen

VVD, PvdA