Pacht­over­een­komst (trans­parant proces voor het verpachten van de visrechten)


16 mei 2018

Motie van het raadslid A. L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de afhandeling van motie 1546.17 (een transparant proces van inschrijving en selectie voor het verpachten van de visrechten)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het nieuwe pachtcontract met de Amsterdamse Hengelsportvereniging (AHV) en het afdoen van aangenomen motie 1546.17 over het gebruik van weerhaken en meervoudige haken bij het vissen (Gemeenteblad afd. 1, nr. 244).

Constaterende dat:

  • een wens van de Raad is weggewuifd door de AHV;
  • de gemeente Amsterdam op het punt staat om weer voor 6 jaar een contract af te sluiten met de AHV.

Overwegende dat:

  • het pachtsysteem voor de visrechten in Amsterdam nog altijd een gesloten markt blijft waarbij één partij het monopolie heeft;
  • andere geïnteresseerde verenigingen nu geen eerlijke kans hebben gekregen om mee te dingen naar de pacht van de visrechten;
  • de gemeente alle mogelijke opties via een transparante procedure zou moeten verkennen om met de meest visvriendelijke partij een pachtcontract aan te gaan.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • het nieuwe contract met de AHV niet te tekenen en de eventueel aflopende losse oude contracten met de AHV niet stilzwijgend te verlengen;
  • middels een transparante procedure alle opties te bekijken om met de meest duurzame, natuur- en visvriendelijke partij een pachtcontract af te sluiten.

Het lid van de gemeenteraad,


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

Alleanderepartijen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Begroting 2018 (Extra heffing op festivals onderzoeken motie)

Lees verder

Cliëntenbelang over gebruikelijke hulp kinderen (aandacht voor de behoefte van het kind bij zorgvoorzieningen en -regelingen)

Lees verder

    Word actief Doneer