Begroting 2018 (Extra heffing op festivals onder­zoeken motie)


13 april 2018

Motie van het lid Van Lammeren inzake de Begroting 2018 (Extra heffing op festivals onderzoeken).


Aan de gemeenteraad,
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
De raad,
Gehoord de discussie over de Begroting 2018.


Overwegende dat:
? er ondanks de opruimplicht van evenementenorganisatoren, tijdens en na festivals altijd afval blijft liggen op en rondom het evenemententerrein;
? er met de toenemende drukte in de stad dringend extra geld nodig is voor schoonmaak in de stad;
? evenementenorganisaties hieraan zouden kunnen bijdragen om de schoonmaakkosten van de gemeente te dekken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
1. te onderzoeken of de vermakelijkheidsretributie een geschikt instrument is om een extra heffing op festivals te heffen;
2. de gemeenteraad hierover vóór de zomer van 2018 te informeren.


Het lid van de gemeenteraad


J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen