Pacht­over­een­komst Amster­damse hengel­sport­ver­e­niging (onder­wa­ter­jacht­e­ve­ne­menten voorkomen)


30 november 2017

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het besluit inzake de conceptpachtovereenkomst met de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (evenementen in onderwaterjacht voorkomen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie inzake het besluit inzake de conceptpachtovereenkomst met de Amsterdamse Hengelsport Vereniging. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1481).

Overwegende dat:

  • sportiviteit een associatie heeft met lichamelijke inspanning en/of een eerlijke houding en hier bij onderwaterjacht nauwelijks sprake van is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • te allen tijde te voorkomen dat evenementen in onderwaterjacht zoals streetfishing of hengelsport wedstrijden in Amsterdam plaatsvinden, en zich hier actief tegen te blijven verzetten.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA, PvdO, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Pachtovereenkomst Amsterdamse hengelsportvereniging (geen nieuwe wateren voor onderwaterjacht)

Lees verder

Pachtovereenkomst Amsterdamse hengelsportvereniging (geen vergunning bij aantasten dierenwelzijn)

Lees verder

    Word actief Doneer