Pacht­over­een­komst Amster­damse hengel­sport­ver­e­niging (geen vergunning bij aantasten dieren­welzijn)


30 november 2017

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het besluit inzake de conceptpachtovereenkomst met de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (geen vergunning wanneer dierenwelzijn wordt aangetast)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie inzake het besluit inzake de conceptpachtovereenkomst met de Amsterdamse Hengelsport Vereniging. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1481).

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Er worden geen vergunningen meer afgegeven voor evenementen waarbij het welzijn van dieren wordt aangetast.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA, PvdO, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Pachtovereenkomst Amsterdamse hengelsportvereniging (onderwaterjachtevenementen voorkomen)

Lees verder

Najaarsnota 2017 (aansluiten bij statiegeldalliantie)

Lees verder

    Word actief Doneer