Pacht­over­een­komst Amster­damse hengel­sport­ver­e­niging (geen nieuwe wateren voor onder­wa­ter­jacht)


30 november 2017

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het besluit inzake de conceptpachtovereenkomst met de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (geen nieuwe wateren voor onderwaterjacht)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie inzake het besluit inzake de conceptpachtovereenkomst met de Amsterdamse Hengelsport Vereniging. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1481).

Overwegende dat:

  • er wetenschappelijk bewijs is dat het vangen van vissen gepaard gaat met stress, pijn en leed.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • geen nieuwe wateren te creĆ«ren voor 'sportvissen' als extensieve vorm van recreatie.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, D66, SP, PvdO, CDA