Pacht­over­een­komst Amster­damse hengel­sport­ver­e­niging (gemeen­te­lijke commu­ni­catie)


30 november 2017

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het besluit inzake de conceptpachtovereenkomst met de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (gemeentelijke communicatie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie inzake het besluit inzake de conceptpachtovereenkomst met de Amsterdamse Hengelsport Vereniging. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1481).

Constaterende dat:

  • de dieronvriendelijke hobby waarbij vissen uit het water worden getrokken met een haak door hun wang ‘sportvisserij’ of ‘hengelsport’ wordt genoemd;
  • de uitvoerders van deze daad vaak worden aangeduid als ‘sportvissers’.

Overwegende dat:

  • sportiviteit een associatie heeft met lichamelijke inspanning en/of een eerlijke houding;
  • er bij onderwaterjacht nauwelijks sprake is van lichamelijke inspanning;
  • het opzettelijk pijn doen en stress bezorgen van vissen een dieronvriendelijke daad is die allerminst sportief is te noemen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • In gemeentelijke communicatie, waaronder de pachtovereenkomst en bijlagen met de Amsterdamse Hengelsportvereniging, geen gebruik meer te maken van de termen ‘sportvisserij’, ‘hengelsport’ en ‘sportvissers’ maar deze te vervangen door de representatieve namen ‘onderwaterjacht’ en ‘onderwaterjagers’

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, PvdO, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Pachtovereenkomst Amsterdamse hengelsportvereniging (onafhankelijke controle)

Lees verder

Pachtovereenkomst Amsterdamse hengelsportvereniging (geen nieuwe wateren voor onderwaterjacht)

Lees verder

    Word actief Doneer