Najaarsnota 2017 (aansluiten bij statie­geld­al­li­antie)


30 november 2017

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Najaarsnota 2017 (aansluiten bij statiegeldalliantie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Najaarsnota 2017;

Constaterende dat:

  • Een groot deel van het Amsterdamse zwerfafval bestaat uit kleine PET-flessen en blikjes;
  • Op 15 februari 2017 een motie van de PvdD werd aangenomen om een lobby richting het Rijk te beginnen om statiegeld in te voeren op kleine PET-flessen en drankblikjes;
  • Deze week de Statiegeldalliantie is gelanceerd waarin onder andere maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente Weert zich hebben aangesloten om de brede steun vanuit de maatschappij voor statiegeld zichtbaar te maken bij de Nederlandse regering;

Overwegende dat:

  • Amsterdam als hoofdstad een zeer waardevolle aanwinst zou zijn voor de Statiegeldalliantie en een duidelijk signaal afgeven dat er een breed draagvlak is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • steun uit te spreken voor en zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, D66, SP, PvdA, PvdO

Tegen

CDA, VVD

Lees onze andere moties

Pachtovereenkomst Amsterdamse hengelsportvereniging (geen vergunning bij aantasten dierenwelzijn)

Lees verder

Initiatiefvoorstel “Stop op het afsteken van vuurwerk door particulieren: op naar een professionele vuurwerkshow van formaat” (professionele show vanaf 2018-2019)

Lees verder

    Word actief Doneer