Pacht­over­een­komst Amster­damse hengel­sport­ver­e­niging (Bosbaan)


30 november 2017

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het besluit inzake de conceptpachtovereenkomst met de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (Bosbaan)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het besluit inzake de conceptpachtovereenkomst met de Amsterdamse hengelsport vereniging (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1481).

Constaterende dat:

  • In de pachtovereenkomst het exclusieve gebruik van de Bosbaan is beschreven, waarbij in een lijst eerder genoemde activiteiten prevaleren boven later genoemde;
  • “Hengelsportwedstrijden of –evenementen” prevaleren boven “Overig; zoals drakenboot, roei/wrikwedstrijden, zwemwedstrijden, triatlon.”

Overwegende dat:

  • sportiviteit een associatie heeft met lichamelijke inspanning en/of een eerlijke houding;
  • er bij onderwaterjacht nauwelijks sprake is van lichamelijke inspanning;
  • het opzettelijk pijn doen en stress bezorgen van vissen een dieronvriendelijke daad is die allerminst sportief is te noemen;
  • Met het oog op sportiviteit de overige activiteiten zoals drakenboot, roei/wrikwedstrijden, zwemwedstrijden, triatlon zouden moeten prevaleren boven de “Hengelsportwedstrijden of –evenementen”.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • In de lijst over exclusief gebruik van de Bosbaan de categorie “Overig; zoals drakenboot, roei/wrikwedstrijden, zwemwedstrijden, triatlon.” te laten prevaleren boven de categorie “Hengelsportwedstrijden of –evenementen”

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, D66, SP, PvdO, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Pachtovereenkomst Amsterdamse hengelsportvereniging (verbod weerhaken en meervoudige haak)

Lees verder

Pachtovereenkomst Amsterdamse hengelsportvereniging (onafhankelijke controle)

Lees verder

    Word actief Doneer