Nota Varen (grote boten eerder schoon)


2 oktober 2013

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake de Nota Varen (grote boten eerder schoon)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft / Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Nota Varen 2.0;

Overwegende dat:

- In de Nota Varen 2.0 is opgenomen dat in 2025 zero emissie de norm is voor vaartuigen groter dan 14 meter;
- De reders met vaartuigen groter dan 14 meter in de Nota Varen (segment bemande, grote vaartuigen) de keuze krijgen: of in 2015 voldoen aan de Fase IIIb norm, of deelnemen aan de weging op emissie in 2020. Het college zal in 2020 een groot wegingvoordeel geven aan vaartuigen die reeds voldoen aan de zero emissie eis
- De Partij voor de Dieren van mening is dat op volle kracht moet worden ingezet op schone lucht en reductie van uitstoot;
- Het programmabureau de haalbaarheid van de normen met TNO heeft onderzocht en zero emissie (elektrisch) varen in 2020 voor grote vaartuigen vanaf 14 meter weliswaar complexer en ambitieuzer, maar wel haalbaar acht (p.39).

Besluit:

De tekst (op p.39 3de alinea):

‘In 2025 is zero emissie de norm voor vaartuigen groter dan 14 meter. Hiermee bestaat ook voor ondernemers die in 2015 hebben voldaan aan de Fase IIIb eis een prikkel om in de aanloop naar 2025 te innoveren naar zero emissie (elektrisch). Voor overige reders wordt het met een norm in 2025 aantrekkelijker om rechtstreeks te innoveren naar zero emissie, in plaats van tussentijds nogmaals te investeren in nieuwe dieselmotoren in conventionele aandrijvingen (wordt afgeraden door TNO in rapportage schone aandrijving rondvaart).’

Te vervangen door (wijzigingen vet gedrukt):

‘In 2020 is zero emissie de norm voor vaartuigen groter dan 14 meter. Hiermee bestaat ook voor ondernemers die in 2015 hebben voldaan aan de Fase IIIb eis een prikkel om in de aanloop naar 2020 te innoveren naar zero emissie (elektrisch).

Voor overige reders wordt het met een norm in 2020 aantrekkelijker om rechtstreeks te innoveren naar zero emissie, in plaats van tussentijds nogmaals te investeren in nieuwe dieselmotoren in conventionele aandrijvingen (wordt afgeraden door TNO in rapportage schone aandrijving rondvaart).’

De tekst In tabel 10 op p.38, voor het segment bemand/groot tot en met 20 m, de doelstellingen onder 2020

“óf: weging op emissie in 2020 met groot wegingsvoordeel voor verschoonde vaartuigen”

te veranderen in

“zero emissie”

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdD

Tegen

GroenLinks, D66, SP, CDA, PvdA, VVD