Nota Varen (100% uitstoot­vrije zone)


2 oktober 2013

Amendement van het raadslid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Nota Varen in Amsterdam 2.0 (100% uitstootvrije milieuzone)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Nota varen

Overwegende dat:

- Het college streeft naar een beter verdeling van de openbare waterruimte
- Volgens het college de huidige ordening van de markt voor passagiersvervoer niet voldoet en dat de beleidsdoelen niet worden gehaald
- Een versnelde verduurzaming van de huidige en toekomstige vergunninghouders wenselijk is
- Er schaarste is in vergunningsgebied 1
- PvdD de rondvaartbranche wil stimuleren schoner te gaan varen
- Wij schone rondvaart willen bevoordelen via een tijdsgebonden zone.

Besluit:

Bij de vergunningsgebieden zoals zijn beschreven op pagina 18 van de Nota Varen in Amsterdam, na de tekst:

Het college introduceert twee vergunninggebieden (zie figuur 4):
- een exploitatievergunning voor gebied 1: Amsterdam inclusief de centrum-zone (dat wil zeggen al het binnenwater van Amsterdam; voor het havenwater gelden andere regels)

de volgende tekst toe te voegen:
“Waarbij de exploitatievergunning voor het gebied alleen geldig is op zaterdag en zondag in de periode van 1 april t/m 1 oktober indien de voortstuwing 100% uitstootvrij is.”

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdD

Tegen