Nota Varen (100% uitstoot­vrije zone)


2 oktober 2013

Amendement van het raadslid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Nota Varen in Amsterdam 2.0 (100% uitstootvrije milieuzone)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Nota varen

Overwegende dat:

- Het college streeft naar een beter verdeling van de openbare waterruimte
- Volgens het college de huidige ordening van de markt voor passagiersvervoer niet voldoet en dat de beleidsdoelen niet worden gehaald
- Een versnelde verduurzaming van de huidige en toekomstige vergunninghouders wenselijk is
- Er schaarste is in vergunningsgebied 1
- PvdD de rondvaartbranche wil stimuleren schoner te gaan varen
- Wij schone rondvaart willen bevoordelen via een tijdsgebonden zone.

Besluit:

Bij de vergunningsgebieden zoals zijn beschreven op pagina 18 van de Nota Varen in Amsterdam, na de tekst:

Het college introduceert twee vergunninggebieden (zie figuur 4):
- een exploitatievergunning voor gebied 1: Amsterdam inclusief de centrum-zone (dat wil zeggen al het binnenwater van Amsterdam; voor het havenwater gelden andere regels)

de volgende tekst toe te voegen:
“Waarbij de exploitatievergunning voor het gebied alleen geldig is op zaterdag en zondag in de periode van 1 april t/m 1 oktober indien de voortstuwing 100% uitstootvrij is.”

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit (onderzoek roetbeleid en het nemen van bijbehorende maatregelen)

Lees verder

Nota Varen (grote boten eerder schoon)

Lees verder

    Word actief Doneer