Nieuw evene­men­ten­beleid (parken in kaart brengen met TEEB-syste­matiek)


14 juli 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (parken in kaart brengen met TEEB-systematiek)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (Gemeenteblad afd. 1, nr. 842);

Overwegende dat:

  • er een rekenprogramma is, genaamd TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), waarmee de baten van natuur en water kunnen worden gekwantificeerd;
  • de Amsterdamse gemeenteraad in 2012 een motie heeft aangenomen om te onderzoeken of de baten van groen in de stad voor een aantal groenprojecten volgens de TEEB-systematiek berekend konden worden;
  • deze motie nooit is uitgevoerd maar hier later wel een toezegging op is gekomen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • de baten van groen in de stad voor de parken in Amsterdam te berekenen volgens de TEEB-systematiek.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, PvdO

Tegen

D66, VVD, SP, GroenLinks, CDA

Lees onze andere moties

Nieuw evenementenbeleid (duidelijk maximaal aantal evenementen per park) 

Lees verder

Nieuw evenementenbeleid (publiek toegankelijke parken randvoorwaarde) 

Lees verder

    Word actief Doneer