Nieuw evene­men­ten­beleid (parken in kaart brengen met TEEB-syste­matiek)


14 juli 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (parken in kaart brengen met TEEB-systematiek)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (Gemeenteblad afd. 1, nr. 842);

Overwegende dat:

  • er een rekenprogramma is, genaamd TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), waarmee de baten van natuur en water kunnen worden gekwantificeerd;
  • de Amsterdamse gemeenteraad in 2012 een motie heeft aangenomen om te onderzoeken of de baten van groen in de stad voor een aantal groenprojecten volgens de TEEB-systematiek berekend konden worden;
  • deze motie nooit is uitgevoerd maar hier later wel een toezegging op is gekomen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • de baten van groen in de stad voor de parken in Amsterdam te berekenen volgens de TEEB-systematiek.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, PvdO

Tegen

D66, VVD, SP, GroenLinks, CDA