Nieuw evene­men­ten­beleid (duidelijk maximaal aantal evene­menten per park) 


14 juli 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (duidelijk maximaal aantal evenementen per park)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (Gemeenteblad afd. 1, nr. 842);

Overwegende dat:

één van de uitgangspunten van het nieuwe evenementenbeleid is dat er in parken in beginsel per jaar maximaal drie grote evenementen mogen plaatsvinden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

in het definitieve evenementenbeleid niet ´in beginsel´ per jaar maximaal drie grote evenementen per park te laten plaatsvinden, maar maximaal drie grote evenementen per park per jaar.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdO

Tegen

VVD, D66, PvdA, SP, CDA