Nieuw evene­men­ten­beleid (onder­verhuur evene­men­ten­ver­gunning niet mogelijk)


14 juli 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (onderverhuur evenementenvergunning niet mogelijk)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (Gemeenteblad afd. 1, nr. 842);

Overwegende dat:

  • het voorkomt dat evenementenvergunningen door de aanvrager worden door- of onderverhuurd bijvoorbeeld door een dag uit een meerdaagse vergunning te verhuren aan een andere festivalorganisator.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • in het evenementenbeleid maatregelen op te nemen waarmee het door- of onderverhuren van evenementenvergunningen niet mogelijk is.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen